Signatur kodat med Markdown taggning till loggar på geocaching.com vad är det?

Markdown är textformatering som översätts till HTML vid visning i webläsaren.
Ursprunget och mer ingående förklaring av vad Markdown är hittar ni här Daring Fireball.

Sedan geocaching.com ändrat till formatering med hjälp av Markdown så passade jag på att trixa lite med en egen signatur till mina loggar.

Resultatet ser ut så här:

Aldrig Geocaching utan detta!

My links:
Geobilder – Bilder från mina äventyr i geocachingvärlden.
Statistik – Min geocaching.com profil.
Geocaching i Skåne – Intresseföreningen Geocaching i Skåne
Koden ser ut så här:

![Aldrig Geocaching utan detta!](http://img.geocaching.com/user/avatar/b5216022-1f14-496f-9e78-52ee03660a96.jpg)
**My links:**
  [Geobilder] - Bilder från mina äventyr i geocachingvärlden.
  [Statistik] - Min geocaching.com profil.
  [Geocaching i Skåne] - Intresseföreningen Geocaching i Skåne
    [Geobilder]: http://bit.ly/2uhC2rG "Bilder från Flickr"
    [Statistik]: http://www.geocaching.com/profile/?u=MikMa "Min geocaching.com profil"
    [Geocaching i Skåne]:(http://geocachingiskane.se/)

/MikMa a.k.a Mikael

Share